mandag 7. mars 2011

VEIVALG OG ETTERTANKE


THE ROAD NOT TAKEN

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.


I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference. 

Robert Frost
Om kunsten å velge sin egen vei, ikke den som de fleste andre går. Og noe om at valgene vi gjør, er fundamentale - og leder oss videre i en retning, når vi nå først har valgt en sti eller vei gjennom livet. 

Hva hadde skjedd hvis jeg valgte annerledes, den gangen veien delte seg?

3 kommentarer:

Megan sa...

Wow, tænk at du citerer Robert Frost her til morgen. Jeg har hans lille "book of poems" her ... The Road Not Taken. Og den er helt symbolsk for de skridt, jeg nu tager.

Så tusind tak fordi du delte hans gode ord denne morgen. En slags syncronicitet! ;)

ORDFRONT sa...

Jeg driver og putter inn litt bilder på teksten. Men så utrolig at du sitter med samme poet, samme morgen!

Dette diktet er jo virkelig verd å fundere over - for oss alle.

Ha en fin, fin dag. Og gjør gode valg!

Sylvi Inez Liljegren sa...

Hva tror du forresten at han mente med

"Because it was grassy and wanted wear;

- En vei som ønsket å bli gått på?