tirsdag 19. september 2017

GODE LIVSRÅD FRA EN KLOK MANN

Den kloke og rause legen, professor Per Fugelli døde nettopp, men har beriket mange mennesker med sine livsfilosofiske tanker. Her er seks av hans fremste råd for å leve mer og bedre:

1. Vi setter for store krav til oss selv og våre omgivelser, så store at de aldri kan nås. Dette gjør oss ulykkelige. En god resept på et godt liv er å gi litt mer faen.

2. Per Fugelli har lansert begrepet «nokpunktet». Boka med samme navn er et «kampskrift for det ufullstendige mennesket og det rause samfunnet». Av hensyn til vår egen lykke, bør vi si oss fornøyde med «godt nok». Det mener han er nesten revolusjonært i dagens materialistiske og prestasjonspregede samfunn.

3. Slutt å klage! I takt med at Norge er blitt rikt på oljepenger, har misnøyen vokst. Klagemuren over alt som er for ille har vokst seg høy på grunn av overfloden og stadig større forventninger om at vi har råd til alt og derfor også har krav på alt, mener Fugelli. Når det viser seg at livet ikke svarer til disse forventningene klager vi.

4. «Her er gleder og sorger» kan man finne i glass og ramme hos eldre mennesker. Det bør trekkes fram igjen av flere generasjoner. Ved å akseptere at livet også består av nederlag og tap har vi alle muligheter til å ha det bra i Norge i dag.

5. Det gode liv og livskvalitet handler om mye mer enn kroppskontroll. Vi må se på hvordan sjelen kan få det best mulig. Litt for ofte handler forsettene våre kun om én person: Meg selv. 

Vi glemmer at vi er en del av et fellesskap. 

Drømmen om at neste år skal bli bedre, handler derfor ikke bare om meg selv, men om hvordan få det bedre ved å danse med menneskene rundt meg, og ha det mer trivelig og spennende sammen med andre. Glede og det å være med i en flokk er to grunnbetingelser for at sjelen skal ha det godt.


6. Vær deg selv-imperativet kaller på to verdier: Frihet og verdighet. Du må ha makt og mulighet til å bevege seg mot egne mål. Det er frihet. Du må ha selvrespekt og bli sett og godtatt som den du er. Det er verdighet.

Måtte han hvile i fred. Måtte vi alle klare å tenke at vi er gode nok. Les mer om Fuggeli og hans tanker her.

Ingen kommentarer: