onsdag 26. desember 2007

KLIMA - HVA SKJER?

Boka til Ole Mathismoen, Klima, hva skjer, ligger på sengekanten. Jeg leser litt hver dag. Det er et påkosta verk med klar melding om at vi bør handle nå.

Han har hatt støtte fra sin arbeidsgiver Aftenposten i arbeidet med boka, som har eksempler og illustrasjoner fra hele verden. Den er litt for svær og kompakt etter min smak, ligner mer på ei coffeetablebok enn et hendig arbeidsredskap. Men dette er også mi eneste innvending! Jeg er imponert over både innhold og presentasjon.

Ei bok til å lese og lære av - med noe for alle.

Komm. dir. Gunn Sissel Jaklin ved Norsk Polarinstitutt kommenterer boka slik:
Mathismoens klimabok er en nøktern, velskrevet fremstilling av til dels meget kompliserte problemstillinger og sammenhenger. Her er forskernes rapporter sammenstilt og referert i et lett forståelig språk, og de fremste kilder er brukt. Aller mest støtter han seg på FNs klimapanels rapporter (IPCC), men også den nyere UNEP-rapporten Global Outlook for Ice & Snow, som ble lagt frem under Verdens miljøverndag i Tromsø i sommer, og publikasjoner fra nasjonale miljøer er benyttet. Klimaboken er dermed et høyst oppdatert dokument.

I VG Helg skriver journalist Anders Giæver om årets ord og levner ingen tvil om at det som betegner 2007 er ordet klima-. La oss håpe 2008 blir et år fullt av klima-handling, ikke bare ord.
Det er på høy tid.

Ingen kommentarer: