torsdag 10. april 2008

NAMASTE

Lindis har lagt inn en kommmentar om sport og politikk på bloggen min, fordi jeg la inn bilde fra protesten fra folket i San Fransisco. Jeg svarte lindis som er en storartet blogger, med mine synspunkter. Og avslutta med en hilsen: Namaste (med trykk på siste e-en).

Å hilse slik, lærte jeg i Nepal. Hendene mot hverandre. Lite nikk med hodet. Som hallo, eller god dag eller vel møtt!
Så til selve hilsenen:
Og jeg klipper fra Wikipedia:

Begrepet Namaste (eller Namasté;
Hindi, नमस्ते, namaste; fra sanskrit: nam = bøye seg) kommer opprinnelig fra sanskrit, det gamle Indias språk for lærdom og litteratur, og betyr omtrent 'Jeg bøyer meg for deg'.

I India og i enkelte andre asiatiske land er Namaste den alle steds nærværende hilsningsgestus, og brukes både overfor gudebilder som tilbedelse, og for høflig hilsen mennesker imellom – særlig overfor eldre og øvrighetspersoner. Det er en tilbedelsesgestus, opprinnelig forbeholdt den religiøse sfære, og ordet er blitt utvidet som æresbevisning også til disse andre sammenhenger.

Måtte Tibet bli fritt, og oppnå status som selvstendig stat! Det er mitt ønske for framtida.
Namaste.

Ingen kommentarer: