onsdag 13. oktober 2010

VINTERDEPRESJON DEL 1

Den største vinterdepresjonen er en rød miljøkatastrofe. Den er ikke lenger førstesideoppslag, men er ikke blitt mindre av den grunn. I Ungarn sprakk en demning som inneholdt rødt slam med sterkt alkalisk innhold, etsende som lut. Et biprodukt etter fremstilling av aluminium fra bauxitt. Ingen visste at demningen var lekk, - ingen bortsett fra landsbybefolkningen i nærheten som hadde varslet om skader flere dager før katastrofen. Men ingen hørte på dem. Hørt det før?

Det giftige røde slammet har drept flere mennesker, noen er savna og 113 såra. En million kubikkmeter giftslam fosset frem over seks landsbyer som er ubrukelige i lang tid framover.

I elva Marcal er økosystemet ødelagt og all fisken død. Marcal er en sideelv til elven Raba, som renner ut i Donau. Dersom de giftige stoffene blir ført nedover Donau, blir økosystemer i Serbia, Bulgaria, Ukraina og Romania berørt.
 
Det er nesten ikke til å tro. Akkurat som utblåsninga utafor Mexico. Ikke mulig, sa oljeindustrien. Men det skjedde likevel. Vi lever i en fredelig del av verden, men påvirkes av det som skjer der ute. Og med våt snø på toppen, er dette tunge tanker å bære. Selv her hjemme uten oljetilsølt kyst og rødt, dødelig slam.

Bildene fant jeg hos WWF og her.

Ingen kommentarer: