onsdag 27. april 2011

IKKE SYTE OG KLAGE. SMILE OG KRIGE?!!

Hva kommer det av at den norske vikingen er i ferd med å bli et bløtdyr som klager og krever i stedet for å smile og krige? 

Det er mange byggesteiner i Den norske klagemuren. Hva skal til for å stoppe den norske klagekulturen? 

Fin artikkel her.

Ingen kommentarer: