lørdag 6. november 2010

NO LIVNAR DET I LUNDAR

Neida, jeg er ikke helt døgnvill enda. Men jeg har vært tilstede på en doktordiputas om salmedikteren Elias Blix som handla om boka Ein betre vår ein gong. Gleder meg til å lese mer - det var morsomt å høre diskusjonen mellom opponenten og forfatteren, Anders Aschim, om hva en biografi skal romme og hva et livsløp som Blix' sitt har hatt å si for samtida og for ettertida. Dette sier universitetet si nettide om saken:

Avhandlinga til Anders Aschim er altså en biografi om Elias Blix fra Gildeskål, kjent over hele Norge som salmedikter og teolog, men også som målmann og politiker. Biografien ser på samspillet mellom noen av de viktigste sosiale, politiske og kulturelle endringene som forma Norge ved forrige århundreskifte. Blix er en person som bærer i seg mange av disse prosessene. Dermed er fortellinga om livet hans også ei fortelling om Norge, - om Nord-Norge og om et samfunn i endring.

Sjøl har jeg nettopp vært med TV-team, Kine Hellebust og domkantor Bjør Andor Drage i gamle Gildeskål kirke og sunget inn salmer. Programmet sendes i februar neste år.

Etter disputasen i går drakk jeg kaffe med prosjektleder for jubileet i Gildeskål neste år, Petter Kjærnes. Vi har gått i paralellklasser på gymnaset på Katta i Oslo, og det ble en hyggelig prat om gamle dager, om kjenninger og om hvor livet har ført oss. Nordover - der vi for øyeblikket, begge prøver å se vår samtid og framtid i lys av - ja nettopp: målmannen. politikeren og salmedikteren Elias Blix. Og bloggen om Blix finner du her.