onsdag 27. juli 2011

VIKTIGE ORD. TAUSE ORD

Sto i fare for å skrive noe om at ord blir så fattige, etter tragedien på Utøya og i regjeringskvartalet i Oslo. Men det er ikke sant. 


Ordene våre står fram som viktigere enn på lenge, alle kondolanser, alle ønsker om god bedring, ordene om samhold og omsorg. Alle Facebook sine sider med: "Vi tenker på deg - ". Dette er viktige ord, viktigere enn på lang tid. 

Men sterkest er kanskje likevel de tause ordene da Norge samla seg og gikk i tog, med fakler og blomster - og la ned roser for å vise samhold og deltagelse. Toget her i Tromsø var langt og bredt, - og stille. Det gjorde inntrykk på alle oss som deltok. 


Jeg tok noen få bilder, sånn at vi aldri skal glemme dette viktige: Ord som bruer mellom oss. Også de som ikke blir sagt.