tirsdag 15. januar 2008

ANTOLOGIEN ANMELDT I NORDLYS

Dette skriver Margoht Hovda-Lien om forfatterlagets antologi i avisa Nordlys den 14.01.2008:
"Nordnorsk forfatterlag markerer 35-års jubileum med å gi ut denne antologien, 10 år etter at de sist ga ut en liknende antologi. Det er blitt en spennende samling, som dokumenterer stor kunstnerisk aktivitet og mangfold i uttrykksform. Det er tydelig at forfatterstudiet ved universitetet i Tromsø og Nordnorsk forfatterlag skaper grunnlag og rammer for et rikt litterært liv i Nord-Norge.

Her er svært ulike sjangrer. Her er mange moderne dikt, for eks søker Tarald Stein en slags identitet: «Jeg flyter/gjennom gatene/fester meg ingen steder/renner motkjønns/ikke lenger frosset håndfast.» Ingeborg Arvola har en sterk novelle om kjærlighet og ansvar. Ragnar Olsen har fått med to humoristiske viser om mobilbruk og «Skål førr Finnmark». Lene E. Westerås og Irene Larsen har i tillegg til dikt smykket boka med flotte fotografier som både illustrerer, rammer inn og plasserer tekstene i geografien.

Antologien er solid forankret i nordnorsk samtid og historie. Eivor Bergum deler med oss «Elleve prosalyriske Finnmarks-bilder fra eget album». Dag Ove Johansen forteller om hvordan samiske familier dro fra Kautokeino til Canada for å lære inuittene reindrift på 1900-tallet. Teksten er dokumentarisk og illustrert med autentiske bilder. Kjell Fjørtoft forteller hvordan tyskerne svidde av Finnmark i 1944.

Andre tekster forteller både om et litterært miljø og skriver om selve den litterære prosessen. Tor Eystein Øverås skriver om arbeidet med «Til. En litterær reise», en litterær reiseskildring fra landene rundt Østersjøen, som han ga ut i 2005. I teksten «Det som er stort skal ikke forminskes» harselerer Ann Helene Arntzen med både litterære seminarer og festivaler.

En av de vakreste og samtidig triste tekstene er «Kunsten å ro». Anita Arildsdatter Pedersen lar fortelleren bruke en slags «stream of consciousness» som skaper nærhet, og samtidig forteller om gutten som du, 2.person og skaper distanse. Denne spenningen understreker det skjebnesvangre i fortellinga. Moderne dikt kan være både poetiske og politiske. Olava Bidtnes skriver diktet «Goliatfelt»: «snøkvit kviskring/langs borelinja/flyt dråpen over».

Kulturfondet har kjøpt inn antologien, og bekrefter dermed kvaliteten. Mange andre bør også kjøpe den og glede seg over den litterære skaperkraften her nord."

På vegne av redaksjonskomiten sier jeg tusen takk for den!

søndag 13. januar 2008

HELT ØVERST BAK HAVET

Vår utenriksminister har registrert at Nordnorsk Forfatterlag finns! Han har dessuten registrert at vi har gitt ut en antologi som heter Helt øverst bak havet i anledning 35 årsjubileet i 2007. Og han er ikke snauere enn at han henviser til boka når han foreleser om regjeringas nordområdepolitikk! Dette er intet mindre enn strålende.

For hva sier Gahr Støre som vi ikke har lest før? (For det meste han snakker om, er velkjente formuleringer om nordområdenes økende betyding, Snøhvit og you name it).
Her kommer det:

Vi må ”tenke stort”. Og ikke tenke ”Nord-Norge og krisepakker”.

A propos: Jeg fikk for noen uker siden tilsendt fra ”Nordnorsk Forfatterlag” en antologi i forbindelse med deres jubileum. Boka heter ”Helt øverst bak havet” – en god tittel, ja noe som passer for kartet bak meg – og en artikkel i boka heter ”Det som er stort skal ikke forminskes”. Også det en god tittel. Et godt motto.

”Nord” og ”Nordområdene” er stort. Og Nordområdene er altså Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer.


Vel blir boka brukt i regjeringas politiske argumentasjon, men likevel, Gahr Støre peker på noe viktig som også antologiredaksjonen har hatt klart for øye: Vi vil ikke ha noe av det sedvanlige nordnorske sytet. Vi vil fokusere på vilje, fokus og betydning i vår spenstige samtidslitteratur fra nord. Og vi tror at dette landet helt øverst bak havet befinner seg i verdens navle, som det står i forordet.

Det kan dessuten se ut som om utenriksministeren har tatt seg tid til å lese boka og dette er flott. Det er også god PR for alle dem som ikke allerede har skaffet seg et eksemplar. Les hele talen hans,
Nord i Sør. Regjeringas nordområdepolitikk

Men viktigst av alt: Bestill et eks av antologien Helt øverst bak havet og les den sjøl eller gi den bort i gave.

Fra Gahr Støres tale liker jeg særlig følgende formulering: Nord setter dagsorden i sør – ja kanskje er det sånn at sør ”ligger litt etter” for nord i det å se mulighetene?

Det ligger noe dristig i denne uttalelsen, gjør det ikke? En stolt antologiredaktør ønsker samtlige lesere en god dag!