tirsdag 8. mars 2011

ORD PÅ VEIEN VIDEREWhatever you do or dream you can, begin it. 
Boldness has genius and power and magic in it.

                           Johann Wolfgang von Goethe 

mandag 7. mars 2011

VEIVALG OG ETTERTANKE


THE ROAD NOT TAKEN

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.


I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference. 

Robert Frost
Om kunsten å velge sin egen vei, ikke den som de fleste andre går. Og noe om at valgene vi gjør, er fundamentale - og leder oss videre i en retning, når vi nå først har valgt en sti eller vei gjennom livet. 

Hva hadde skjedd hvis jeg valgte annerledes, den gangen veien delte seg?

søndag 6. mars 2011

TRAMTEATERET I FANCY RADIODOKUMENTAR

Anbefaler RADIODOKUMENTAREN om Tramteaterets historie, den finner du her. 

Den stilige bildemontasjen har jeg hentet på ei nettside med masse fin informasjon om teateret. Den finner du her. Jeg har alltid vært kjempeglad i gruppa, hver enkelt av dem og teateret som sin helhet. En vekker var de, og det er med aldri så lite mimring og ettertanke jeg hører radiodokumentaren. Og koser meg! Storkoser meg!

Her er Randi og Ronny, superskurkene.  
Du sku'kke vært tjuv, Ronny - du sku' vært kålrot.

Også Pelle Parafin, da - Frida Frosk og Sandra Salamander og Ragna Rekkverk og Leon Latex

De var eminente, den Tram-gjengen. Det var de!