lørdag 28. januar 2012

RESIRKULERE I PRAKSIS

Dette er morsomt. Telysjakten. Resirkuler aluminiumet i te-lysene, selve te-lysboksen. Hvilken bright idé. Ikke bare for 1-4 klassingene. Noe for alle? Les mer her.