søndag 28. oktober 2007

Vallas tale på Svarte Natta

Så var journalistkonferansen i gang. Godt besøkt også i år. Dessverre uteble klimaforsker Pål Prestrud fra Svarte Natta på grunn av sjukdom, så jeg fikk ikke det klimainnlegget jeg hadde håpet på. Men Gerd-Liv Valla kom, og ble tatt vel imot av journalistene. Du kan lese mer om innlegget og mottagelsen hun fikk her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2070068.ece

Ingen kommentarer: